کارنامه نويسنده    پيامهای نوين    پرسش و پاسخ    کتابها    داستان-شعر-مقاله-ترجمه    تالار گفتگو    بخش دانمارکی    برگ نخست   

عنوان:                              
پرسش شما:
نام:       ای.ميل / وب لاگ / وب سايت:
* * *

   Әی ! 04-10-2005 ۱۲ ۱۳۸۴  


2 Әی ی!

1. ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ͽ
ی

2. Șی ی ی ی ӿ
ی

:

ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی !

ی ی ی ی ی : Ԙ ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی. И ی ی Ԙ ی ی ی ی ی .

ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی . ی ی ی ی ی ǡ یی یی ی ѡ ی ی ی ی . ی ʐی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی یԐی . ی ی ی ی ی ی!

ی ی ی .

ی ی یی Ә ی .

ی ی ی ǐ  ی ی ی ی: http://en.wikipedia.org/wiki/G-Spot

:

9999% ی ی Ә . ی ی ی ( (Porn movies ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ϐʐی ی .

ی ی ی ی