کارنامه نويسنده    پيامهای نوين    پرسش و پاسخ    کتابها    داستان-شعر-مقاله-ترجمه    تالار گفتگو    بخش دانمارکی    برگ نخست   

عنوان:                              
پرسش شما:
نام:       ای.ميل / وب لاگ / وب سايت:
* * *

   05-12-2005 ۱۴ ۱۳۸۴  


ی ی
.

یی یی ی ی ǎ ی ی ی یی ی ی ی ی . ی ی ی ییی ی.
یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی (ی ی یی ی ی !!!) ی ی ( ی ی ی) ی . یی ی ʐ. ی ی : ی 300.000 ی ی . ی : ی ی . ی ی ی ی ... . ی ی ی ی ی сیی .
- ی ی ی .
ی یی ی . ی ی ی ی ی یی ǘ: ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی .( ی ی ی ی ی ی) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی .
ی ی ی ی . یی ѐ ی ی ی یی . ϐی ѐ ی (ǘ ϐی ی ی ی ی ی ی ی ϡ یی ی ی ی ی). ی ϐ ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی Ԙی یʡ ǘ ʐ ѐ ییی ی. ی ی ی ی э ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی ǘ یی ǎ ی یی ی ی ی ی ی ی. یی ی ی ی . ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

Ԙ! ی !!!(: یی
ourmazd20@yahoo.com

:

ی. ʡ یی یی ی ی ی.

Ԙ یی ی ی. ی ی ی ǐ ی ی "ی " // ی ی ی ی .

ی یی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ʘی ی ی ی ی. ی یی ی ρیی ی ϡ ی ی ی ی ی .

ی "ی " "ʐ ی ی ǐی " // ی ی . ی ی ی...

یی یی یی ی .

ی ی ی ی ی ی И . ی ی ی . یی ϐی یی ی یی ی ی یی . ی ی یی ی ی یی یی ی ی ی ی ی. ی ی ی .

یی ی ی یی ی ی یی ی یѡ ی ی ی ی یی ی ی یی (Demonetize) ی . ی ی "ی" ی یی ییی ی ی . ی ی ی ی ( ی ی ییی ی ی ی ی ی ی) ی ی یی ی یی "ی" یی . ی یی ی ی ی ی یی ی ی ʐ ... ی ی "ی" . ی یی یҡ یӡ ی ی "" ی .

ی (Lucifer) ی ی "" ی ی ǎ ی הילל (hll) . ی ی ی ی (14 12) ی () ی ( : ی ی ی ی ی ) ی ی ی ی ی یی ی ی ی . ی ی یԐیی ی (یی ی) ی ی ی ی . ی یی یی ی ی ی ی - ی ی یی یی ی ی . ǎ ی ی .

ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی. ی . (... ی ی ǘ ی ی ی ی ی !)

ی ʐ ی (یی ) ی . ی ی ی ی یϐ ی یی ی ی ی ی یԐ یی ی (!) ی ʐ ی ی. ی ͘ ی ی ی ی. ǐ ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی Ԙ.

ی ی ی ی ی. ی ی یی ی ی . ی ی ی ی ( یی ) ی ی ʡ ییϐی Ԙ Ґی ی ی ی ی ی ی ی.

ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یѡ ی ی ی ی.

... ی یی یی یϡ ی ی ǎ ی ی ی .

ی ʐی


ی یی ی. ی ی یی 1757-1827