روز بخیر

 

مصاحبه ای داشتم در رابطه با کتابم "شناخت شاهنامه" در ویژه نامه ای از "دوهفته نامه ی امرداد" (شماره 111) و به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی 25 اردیبهشت 1384، که در زیر می آورم. این دوهفته نامه در تهران به چاپ می رسد و آدرس تارنمای آن www.amordad.net است. در این تارنما تمامی هفته نامه ها بصورت فایل PDF موجود است.

 

متأسفانه در سه چهار موردِ خیلی مهم اشکالاتی در حروف چینی این مصاحبه بوجود آمده است که با پوزش از خوانندگان می خواهم به آنها توجه داشته باشند.

 

1. غلط: بهرام یشت

تصحیح: بهمن یشت

 

2. غلط: عصر نقره ی مردان

تصحیح: عصر نقره ی مادران

 

3. غلط: نشر "شاهنامه ثاقب"

تصحیح: نشر "شهاب ثاقب"

 

4. غلط: چه کسانی مشوق شما بوده و هستند؟ خودم و اثر برگزیده جهان !!

تصحیح: چه کسانی مشوق شما بوده و هستند؟ خودم و آثار برگزیده ی جهان.

صفحه نخست دوهفته نامه

 

 

مصاحبه